IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Elegia

„Jeśli testament - to z liści,

a pomnik jeśli - z płomienia”.

Krzysztof Kamil Baczyński

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki

Znicz Pamięci 2018 r.

 

Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszanie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach zwracają się do szkół oraz instytucji samorządowych, stowarzyszeń, jak również osób prywatnych i pasjonatów historii, z apelem o wzięcie udziału w tegorocznej edycji projektu edukacyjnego „Zapal Znicz Pamięci”, którego nadrzędnym celem jest opieka nad miejscami pamięci narodowej.

 

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy w wyjątkowy sposób uczcić pamięć żołnierzy Legionów Polskich, dla których troska o odzyskanie niepodległości stanowiła najważniejszy cel. W ten sposób złożymy swoisty hołd osobom, które nie zawahały się w okresie Wielkiej Wojny podjąć walki o wolność ojczyzny. Naszą intencją jest zachowanie w pamięci i pielęgnowanie możliwie jak największej liczny miejsc upamiętniających żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz Legionów Polskich, w tym również mogił prywatnych.

 

Zachęcamy więc do wyszukiwania miejsc pamięci narodowej z okresu walk o niepodległość oraz otoczenia ich opieką. Dla uczniów stanowić to będzie również wyjątkową lekcję o bohaterach polskiego czynu niepodległościowego, jak również szacunku dla postaw patriotycznych i obywatelskich. Mamy również nadzieję, że akcja ta uchroni od zapomnienia miejsca i ludzi, którzy walczyli i ginęli za wolność Polski.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do naszego apelu do zgłoszenia się do udziału w projekcie Zapal Znicz Pamięci i przesyłania zdjęć miejsc pamięci wraz z ich opisem pod adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl. Umieścimy je na naszej stronie internetowej: http://www.zapalzniczpamieci.pl

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki