IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Elegia

„Jeśli testament - to z liści,

a pomnik jeśli - z płomienia”.

Krzysztof Kamil Baczyński

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki

Znicz Pamięci 2019/2020 r.

 

Wzorem miniony lat, Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszanie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach zwracają się do szkół oraz instytucji samorządowych, stowarzyszeń, jak również osób prywatnych i pasjonatów historii, z apelem o wzięcie udziału w tegorocznej edycji projektu edukacyjnego „Zapal Znicz Pamięci”, którego nadrzędnym celem jest opieka nad miejscami pamięci narodowej.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej chcemy w wyjątkowy sposób upamiętnić tych, którzy stanęli do nierównej walki z okupantem niemieckim 1 września 1939 r. a także nie ugięli się sowieckiej agresji. Rok 2019 skłania bowiem do refleksji nad wydarzeniami naznaczonymi krwią, cierpieniem, ale także odwagą Polaków w imię wolności ojczyzny. Mając na względzie pamięć o bohaterach września 1939 r. inspirujemy do podjęcia działania wyszukania miejsc pamięci narodowej, w tym również mogił prywatnych, związanych z walkami wojny obronnej. W ten sposób złożymy swoisty hołd tym, którzy w obliczu zagrożenia podjęli heroiczną walkę z agresorami, broniąc Niepodległej.

Zachęcamy więc do wyszukiwania miejsc pamięci narodowej z okresu kampanii wrześniowej, otoczenia ich opieką oraz zapalenia znicza. Żywimy nadzieję, że akcja ta uchroni od zapomnienia miejsca i ludzi, którzy walczyli z okupantami w 1939 r. Dla uczniów stanowić to będzie również wyjątkową lekcję o polskich bohaterach okresu II wojny światowej, jak również szacunku dla postaw patriotycznych i obywatelskich.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do naszego apelu do zgłoszenia się do udziału w projekcie Zapal Znicz Pamięci i przesyłania zdjęć miejsc pamięci wraz z ich opisem pod adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl. Umieścimy je na naszej stronie internetowej: http://www.zapalzniczpamieci.pl

 

 

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki