IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

BUSKO-ZDRÓJ

1. Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Busku-Zdroju

3. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl