IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Tu jeszcze nie palą się znicze…

 

Projekt „Zapal Znicz Pamięci” jest formą upamiętnienia krwi przelanej w obronie Ojczyzny i walki o ideę, jaką była niepodległość.

Współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe zaopiekowały się miejscami pamięci, z których znakomitą większość stanowią pomniki i mogiły ofiar II wojny światowej. Wiele podobnych obiektów odnoszących się do różnych wydarzeń z historii najnowszej niestety niszczeje w zapomnieniu. O niektórych wiedzą tylko nieliczni świadkowie. Inne, pielęgnowane przez regionalistów, czekają na zainteresowanie lokalnej społeczności.

By uchronić tę pamięć zachęcamy osoby prywatne, stowarzyszenia itp. do ich fotografowania i przesyłania zdjęć wraz z opisem na adres mailowy sekretariat.kielce@ipn.gov.pl z dopiskiem „Tu jeszcze nie palą się znicze”.

Tworzona w ten sposób baza „pomników – cieni” będzie służyć szkołom oraz wszystkim pasjonatom historii  Wyznaczy mapę miejsc pamięci województwa świętokrzyskiego, która powinna stać się elementem naszej tożsamości narodowej.

Cmentarz wojenny w Chmielniku

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl