IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Elegia

„Jeśli testament - to z liści,

a pomnik jeśli - z płomienia”.

Krzysztof Kamil Baczyński

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki

Znicz Pamięci 2020/2021 r.

 

Szanowni Państwo

 

Wzorem minionych lat, Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszanie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach zwracają się do szkół oraz instytucji samorządowych, stowarzyszeń, jak również osób prywatnych i pasjonatów historii, z apelem o wzięcie udziału w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Zapal Znicz Pamięci”, którego nadrzędnym celem jest opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Setna rocznica Bitwy Warszawskiej skłania bowiem do refleksji na temat procesu kształtowania granic II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w 1920 r. Doceniając działania całego społeczeństwa, zarówno na polu walki, jak również podejmującego inne formy wsparcia w dążeniach do zwycięstwa, chcemy w wyjątkowy sposób uczcić i oddać hołd żołnierzom powołanym do służby zasadniczej, ochotnikom oraz cywilom zaangażowanym o zachowanie niepodległości. Pamiętając o bohaterach wojny 1920 r. zachęcamy do podjęcia działania wyszukania miejsc pamięci narodowej, w tym również mogił prywatnych, związanych z bohaterami wojny polsko-bolszewickiej. W ten sposób złożymy swoisty hołd tym, którzy w obliczu zagrożenia podjęli heroiczną walkę z agresorem ze Wschodu, broniąc przed inwazją bolszewizmu odrodzonej Polski i Europy.

Zachęcamy więc do wyszukiwania miejsc pamięci narodowej z okresu „Wojny Światów 1920 r.”, otoczenia ich opieką oraz zapalenia znicza. Żywimy nadzieję, że akcja ta uchroni od zapomnienia miejsca i ludzi, którzy walczyli z wojskami bolszewickimi. Dla uczniów stanowić to będzie również wyjątkową lekcję o polskich bohaterach, jak również szacunku dla postaw patriotycznych i obywatelskich.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do naszego apelu do zgłoszenia się do udziału w projekcie Zapal Znicz Pamięci i przesyłania zdjęć miejsc pamięci wraz z ich opisem pod adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl. Umieścimy je na naszej stronie internetowej: http://www.zapalzniczpamieci.pl

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl

Powiat Jędrzejowski Powiat Kielecki Powiat Kazimierski Powiat Sandomierski Powiat Starachowicki Powiat Skarżyski powiat Opatowski Powiat Ostrowiecki Powiat Wloszczowski Powiat Buski Powiat Pinczowski Powiat Staszowski powiat Konecki