Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Z. Strzeleckiego
w Sandomierzu

 – POWIAT SANDOMIERSKI

Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

 – POWIAT SANDOMIERSKI

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl