Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Nowym Korczynie

 – POWIAT BUSKI

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

 – POWIAT BUSKI

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl