IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Powiat BUSKI

1. Szkoła Podstawowa w Brzostkowie

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

3. Szkoła Podstawowa im, Marii Konopnickiej w Gnojnie

 filia w Balicach

4. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

w Pacanowie

5. Szkoła Podstawowa w Siesławicach

6. Gimnazjum nr 2 im. Batalionów Chłopskich

w Ratajach Słupskich

7. Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego

 w Stopnicy

8. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy

w Ratajach Słupskich

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl