IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ

W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Powiat KIELECKI

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie

3. Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta

w Dębskiej Woli

4. Gimnazjum im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Górnie

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Eugeniusza

de Mazenoda w Jeziorku

6. Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach

7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

8. Szkoła Podstawowa w Łukowej

9. Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku

10. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie

11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupi

12. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Paprocicach

13. Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl