IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ

 W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Powiat KONECKI

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie

2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie

3. Zespół Szkół w Miedzierzy

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie

5. Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl