IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ

W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Powiat sANDOMIERSKI

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły i Przedszkola
w Zawichoście oraz Zespoł Szkół Ogólnokształcących
 w Zawichoście

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl