IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

Powiat staSZOWSKI

1. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogorii

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
 w Kurozwękach

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzegomiu

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli

6. Szkoła Podstawowa w Szydłowie

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl