IPN DELGATURA

W KIELCACH

OŚRODEK MYŚLI PATRIOTYCZNEJ

I OBYWATELSKIEJ

W KIELCACH

KURATORIUM

OŚWIATY

W KIELCACH

WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI

STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W KIELCACH

SKARŻYSKO-KAMIENNA

1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II

2. Szkoła Podstawowa nr 7
im. Obrońców Westerplatte

3. Szkoła Podstawowa nr 9

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

4. Zespół Szkół Publicznych nr 4

im. Marii Curie Skłodowskiej

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Telefon 41 340 50 50

Adres mailowy: sekretariat.kielce@ipn.gov.pl